• General Architecture represents a classical architecture based on a thorough analysis and understanding of the client’s and the user’s goals and needs. Our work is mainly focused on offices, housing and property development.

   

  Core values:

  Attractive architecture
  We make beautiful buildings and spaces that is optimised for the need of the user.

  Buildability
  Our architecture means economical and time efficient construction and management.

  Urbanity
  Our work take for starting point the conditions of the city, and add qualities to the urban environment.

  GA creates architecture that satisfy the client, the user and the city.

  General Architecture står för en klassisk arkitektur baserad på grundlig analys och förståelse för beställares och brukares mål och behov. Vårt arbete är främst fokuserat på kontor, bostäder och fastighetsutveckling.

   

   

  Kärnvärden:

  Attraktiv arkitektur
  Vi skapar vackra byggnader och miljöer som är optimerade för brukarens behov.

  Byggbarhet
  Vår arkitektur innebär ekonomisk och tidseffektiv byggnation och förvaltning.

  Stadsmässighet
  Vår arkitektur utgår från stadens villkor och stärker stadsmiljön.

  GA skapar lösningar som tillfredsställer beställare, brukare och staden.

  Core values:

  Attractive architecture
  We make beautiful buildings and spaces that is optimised for the need of the user.

  Buildability
  Our architecture means economical and time efficient construction and management.

  Urbanity
  Our work take for starting point the conditions of the city, and add qualities to the urban environment.

  GA creates architecture that satisfy the client, the user and the city.