General Architecture

General Architecture har uppmärksammats i Sverige såväl som internationellt för sina genomarbetade projekt som både är förankrade i en lokal tradition och knyter an till samtida uttryck. Vi företräder en arkitektursyn som utgår från byggnaden som en del i ett större sammanhang — stadsmässigt, miljömässigt och socialt.

Arkitektur

GA vill med bestående och vacker arkitektur bidra till ett hållbart samhälle. Vi arbetar medvetet med skönhet som en aspekt i byggandet, utifrån klassiska begrepp som proportion, komposition och materialitet. Intresset för byggande och konstruktion utgör grunden i kontorets arbetsmetod. Tekniska lösningar som är långsiktiga, ekonomiska och byggbara är en förutsättning för att uppnå kvalitet i den färdiga byggnaden. Våra projekt utgår alltid från sitt sammanhang, förhållandet till staden och dess gator, rörelser och vyer är grundläggande i utformningen. Vi vill genom en förståelse av stadens villkor bidra till en bättre stadsmiljö för alla. Vi arbetar ständigt för att förebygga negativ miljöpåverkan orsakad av vår verksamhet och hjälper aktivt våra beställare att välja klimat- och miljövänliga lösningar. Vi värnar om att hushålla med mark och vatten samt vårda den redan byggda miljön.

Kvalitet

Vår övergripande målsättning är att i varje projekt skapa engagemang och utrymme för den arbetsprocess som leder fram till god arkitektur och en nöjd beställare. Vi strävar efter att delta i så tidiga skeden som möjligt och att följa projektet genom hela processen till färdig byggnad. Det ger en fördjupad kunskap om projektets mål och värden som kommer både beställare och samhälle till del. Tidigt formulerade värden kan då förvaltas, utvecklas och detaljeras under projektets gång.

Materialval och detaljutformning spelar en avgörande roll för projektens kvalitet. Våra val baseras på grundlig analys, förståelse av situationen samt beställares och brukares mål och behov. Vi menar att detaljen är lika viktig som helheten och att medvetna, konsekvent utarbetade och välstuderade detaljer fordras för att uppnå ett kvalitativt resultat.

Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete utgår från vår arkitektursyn, ett helhetsperspektiv som tar hänsyn till projektets ekologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser. Den arkitektoniska och konstruktiva strukturen i våra projekt grundas i ett hållbarhetsperspektiv. En neutral struktur skapar flexibilitet och anpassningsbarhet till förändrad användning över tid.

Vi lever med insikten om att uppförande och drift av byggnader lämnar avtryck på vår miljö och vårt klimat. Därför är en övergripande målsättning att skapa och utveckla byggnader med så liten negativ påverkan på miljön som möjligt samtidigt som så stora värden som möjligt skapas. Vi vill bidra till byggnader som lever över lång tid, som enkelt kan anpassas till nya förutsättningar och underhållas på ett resurssnålt sätt.
Priser
Architecture MasterPrize 2023
Cederhusen

Årets Stockholmsbyggnad 2023
Cederhusen

Årets bygge 2022
Cederhusen

Kasper Salin-priset 2021 - Nominerad
Skären 9

Einar Forseths Kulturstipendium 2012
Josef Eder 

Mies Arch, 2011 - Nominerad
European Union Prize

Övre Norrlands Arkitekturpris 2010
Skellefteå Kraft HQ 

Rödfärgspriset 2010 - Nominerad

World Architecture Festival 2010 - Nominerad

Ecola Award 2010 - Nominerad
Utställningar
Alternative Histories 2019
Drawing Matter, London
CIVA, Bryssel 

Public Luxury 2018
Arkdes, Stockholm  

Swedish Wood 2018
Aedes, Berlin 

Time Space Existance 2014
Palazzo Bembo 

Light Houses
Arkitekturmuseet Helsingfors 2013 

Light Houses
La Biennale di Venezia 2012
Nordiska Paviljongen 

00-tal, Arkitekturmuseet 2010
Stockholm
Arkitekttävlingar
Cadix A4, bostadskvarter i Antwerpen, Belgien 2021
Inbjuden tävling, 1: pris
(i samarbete med Bulk architecten)

Kv Skären, Stockholm 2012
Parallellt uppdrag, 1:a pris 

Inom Vallgraven 12, Göteborg 2017
Parallellt uppdrag, 1:a pris 

Täby kommunhus 2010
Allmän tävling, hedersomnämnande 

Bodö Kulturkvartal, Norge 2008
Allmän tävling delat 1:a pris

Kristiansand Konserthus, Norge 2005
Allmän tävling, inköp 

Slussen, Stockholm 2003
Inbjuden tävling, hedersomnämnande 

Uppsala Konsert och Kongress 2002
Allmän tävling, 3:e pris 
Publikationer
Rotunda I
2018, Sverige 

A+U
#04, 2016, Japan 

Architecture in Wood
2016, Sverige 

Arkitektur
#2, 2016, Sverige 

Building Upon Building
AetA 160 – FORUM Magazine
#09, 2015, Nederländerna 

Arkitektur
#3, 2015, Sverige 

Folkhem
2015, Sverige 

Süddeutsche Zeitung
4/1, 2015, Tyskland 

A+U
#07, 2014, Japan 

Hide And Seek, Gestalten
2014, Tyskland 

Oris – Magazine for architecture and culture of living
#80, 2013, Kroatien 

Northern Delights
Scandinavian Homes, Interiors and Design.
Design book, 2013, Tyskland 

Arkitektur
#4, 2012, Sverige 

Monocle
#57, 2012, UK 

Light houses: On the Nordic Common Ground
13th international architecture exhibition – La Biennale di Venezia
Nordic Pavilion, 29 August - 25 November, 2012
Exhibition Catalogue, 2012, Finland 

Ein Haus im Norden – Skandinavisches Design Raumkonzepte Architektur
Design book, 2012, Tyskland 

Arkitektur
#8, 2010, Sverige 

Icon
August, 2010, UK 

Arkitekten
#8, 2010, Danmark 

Architecture Today
#205, 2010, UK 

AMC
AMC – Bois, 2010, Frankrike 

Kritik
#8, 2010, Sverige 

RUM
#9, 2010, Sverige 

Forum
#2, 2010, Sverige 

Nordic Architects
Design book, 2008, Sverige 

Arkitektur
#2, 2006, Sverige 

Sady
Exhibition Catalogue, 2004, Sverige