General Architecture

Projekt i kronologisk ordning

Farfarstäppan

Farfarstäppan

Stad: Stockholm
Program: Bostäder
Byggherre: DK Bygg
Projektstart: 2016
Status: Pågående

Tennispalatset

Tennispalatset

Stad: Göteborg
Program: Kontor, sporthall, butiker och bostäder
Byggherre: Wallenstam
Tävlingsvinst: 2021
Skede: Detaljplaneskede

Lynx

Lynx

Stad: Göteborg
Program: Bostäder och kontor
Byggherre: Serneke & Balder
Projektstart: 2022
Status: Avslutad

Cederhusen

Cederhusen

Stad: Stockholm
Program: Bostäder och butiker
Byggherre: Folkhem
Projektstart: 2013
Status: Pågående

Sture

Sture

Stad: Stockholm
Program: Kontor, hotell och butiker
Byggherre: ADIA
Projektstart: 2017
Status: Pågående

Skellefteå Kraft II

Skellefteå Kraft II

Stad: Skellefteå
Program: Kontor
Byggherre: Skellefteå Kraft
Färdigt: 2021

Cadix A4

Cadix A4

Stad: Antwerpen, Belgien
Program: Bostäder
Byggherre: Dethier ontwikkeling
Tävlingsvinst: 2020
Status: Pågående

Johanna

Johanna

Stad: Göteborg
Program: Kontor, restauranger och butiker
Byggherre: Hufvudstaden
Projektstart: 2017
Status: Pågående

Skären

Skären

Stad: Stockholm
Program: Kontor och butiker
Byggherre: Hufvudstaden
Färdigt: 2021

Hemmesta C

Hemmesta C

Stad: Värmdö
Program: Bostäder
Byggherre: Småa/Hemmestahus
Projektstart: 2015
Status: Pågående

Villa Gärdén

Villa Gärdén

Stad: Sollentuna
Program: Villa
Byggherre: Privat
Projektstart: 2014
Färdigt: 2021

Anderlecht

Anderlecht

Stad: Anderlecht, Belgien
Program: Bostäder
Arrangör: Fonds du Logement de la Région deBruxelles-Capitale
Byggherre: Willemen
Tävling: 2020
Status: Avslutat

Cadix B6

Cadix B6

Stad: Antwerpen, Belgien
Program: Publika delar och kontor
Arrangör: Antwerpen, AG Vespa
Inbjuden tävling: 2020

Kovik

Kovik

Kommun: Nacka
Program: Kontor och industri
Byggherre: Frentab
Färdigt: 2018

Orgelpipan

Orgelpipan

Stad: Stockholm
Program: Kontor, bostäder & kommersiella lokaler
Byggherre: Hufvudstaden
Tävling: 2018

Dykaren

Dykaren

Stad: Stockholm
Program: Kontor
Byggherre: Humlegården
Projektstart: 2015
Färdigt: 2018

SSM Katrineholm

SSM Katrineholm

Stad: Katrineholm
Program: Kontor
Byggherre: KFAB
Projektstart: 2017
Status: Avslutat

Björknäs

Björknäs

Stad: Nacka
Program: Flerbostadshus
Byggherre: Axiö
Planarbete: 2016-20

Torghuset

Torghuset

Stad: Täby
Program: Bostäder
Byggherre: Tobin
Projektstart: 2015
Status: Avslutat

Ladugårdsgrinden

Ladugårdsgrinden

Stad: Stockholm
Program: Kontor
Byggherre: AFA
Förslag: 2015

Stationshuset

Stationshuset

Stad: Täby
Program: Bostäder
Byggherre: Tobin
Projektstart: 2015
Status: Avslutat

Gasverket

Gasverket

Stad: Stockholm
Program: Bostäder, kontor och kommersiella lokaler
Byggherre: JR
Tävling: 2015

Upplands Väsby

Upplands Väsby

Stad: Upplands Väsby
Program: Bostäder
Byggherre: TB Exploatering
Projektstart: 2014
Status: Avslutat

Heleneborgsgatan

Heleneborgsgatan

Stad: Stockholm
Program: Bostäder och galleri
Byggherre: Folkhem
Skiss: 2014

Villa Holm

Villa Holm

Stad: Stocksund
Program: Bostad
Byggherre: Privat
Färdigt: 2013

Villa Eder-Hederus

Villa Eder-Hederus

Stad: Nacka
Program: Villa
Byggherre: Privat
Team: Josef Eder, General Architecture
Sanna Hederus, Kod Arkitekter
Färdigt: 2012

Nannberga

Nannberga

Ort: Nannberga
Program: Sommarhus
Byggherre: Privat
Färdigt: 2011

Villa Dibinger

Villa Dibinger

Stad: Nacka
Program: Villa
Byggherre: Privat
Projektstart: 2010
Färdigt: 2012

Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft

Stad: Skellefteå
Program: Kontor
Byggherre: Skellefteå Kraft
Färdigt: 2010

Bastu

Bastu

Stad: Stockholms skärgård
Program: Bastu
Byggherr: Privat
Färdigt: 2010

Täby Kommunhus

Täby Kommunhus

Stad: Täby
Program: Kontor
Byggherre: Täby kommun
Tävling: 2010

Gästhus, Bedarö

Gästhus, Bedarö

Skärgård: Bedarö
Program: Gästhus
Byggherre: Privat
Tävling: 2009

Villa Hästskjutsen

Villa Hästskjutsen

Stad: Sollentuna
Program: Villa
Byggherre: Privat
Färdigt: 2008

Söderstadion

Söderstadion

Stad: Stockholm
Program: Arena
Byggherre: Stockholms Stad
Förslag: 2006