General Architecture
Heleneborgsgatan
Skiss för ett trähus i stenstaden

I ett av Stockholms allra mest spektakulära lägen, på klippan ovanför Södermälarstrand skulle bostadshuset resa sig från kajen till Heleneborgsgatan.

Huset skulle även fungera som ett offentligt rum då det kopplar ihop de två nivåerna.

wood clt apartment housing perspective heleneborgsgatan stockholm sweden general architecture
wood clt apartment housing model heleneborgsgatan stockholm sweden general architecture
wood clt apartment housing model heleneborgsgatan stockholm sweden general architecture
wood clt apartment housing facade heleneborgsgatan stockholm sweden general architecture
No items found.
Projektspecifikation

Stad: Stockholm
Program: Bostäder och galleri
Byggherre: Folkhem
Skiss: 2014