General Architecture
Hemmesta C
brick apartment housing perspective hemmesta varmdo sweden general architecture
brick apartment housing perspective hemmesta varmdo sweden general architecture
brick apartment housing perspective hemmesta varmdo sweden general architecture
brick apartment housing elevation facade hemmesta varmdo sweden general architecture
brick apartment housing perspective hemmesta varmdo sweden general architecture
No items found.
Projektspecifikation

Stad: Värmdö
Program: Bostäder
Byggherre: Småa/Hemmestahus
Projektstart: 2015
Status: Pågående