General Architecture
Tennispalatset

Kv Heden 47:2,Tennispalatset, är ett modernt kontorshuskoncept där fastighetsägaren Wallenstam önskade ett integrerat helhetstänk kring hälsa och fysisk aktivitet med bland annat tennis och gym i kombination med ett socialt fokus på arbetsmiljön.GA och Kaminsky Arkitektur, med hjälp från Knippers Helbig, vann tillsammans det parallella uppdraget att genomföra ett av Göteborgs stads mest intressant projekt de kommande åren.

Hedenområdet kring gamla Ullevi är planerat att i framtiden hysa större byggnadsvolymer så en viktig aspekt var att skapa en levande stadsdel med gaturum i mänsklig skala samt att förmedla funktioner så att området aktiverades även under kvällstid. Bottenvåningen och entresolplanet fungerar här som ett publikt torg, en fortsättning på Smålandsgatans stadsrum.

Det stora ljusatriet är byggnadens sociala kärna och binder samman byggnadens alla delar. Materialvalen såsom trä invändigt, natursten och tegel utvändigt, samt smide i det ornamenterade räcket på takterrasser bidrar till en omhändertagen miljö, inifrån och ut.

brick office wood perspective tennispalatset gothenburg sweden general architecture
brick office wood perspective tennispalatset gothenburg sweden general architecture
brick office wood perspective tennispalatset gothenburg sweden general architecture
brick office wood sitplan tennispalatset gothenburg sweden general architecture
brick office wood entréplan tennispalatset gothenburg sweden general architecture
brick office wood plan tennispalatset gothenburg sweden general architecture
brick office wood plan tennispalatset gothenburg sweden general architecture
brick office wood section tennispalatset gothenburg sweden general architecture
brick office wood model tennispalatset gothenburg sweden general architecture kaminsky
brick office wood model tennispalatset gothenburg sweden general architecture kaminsky
No items found.
Projektspecifikation

Stad: Göteborg
Program: Kontor, sporthall, butiker och bostäder
Byggherre: Wallenstam
Tävlingsvinst: 2021
Skede: Detaljplaneskede