General Architecture
Skellefteå Kraft II
Om- och tillbyggnad

10 år efter att Skellefteå krafts huvudkontor stod klart så har vi genomfört den första om-och tillbyggnaden. Projektet har gett personalen en ny matsal och ett lugnt rum för fika och samling.

Tillbyggnaden i väster har en fasad av återanvända och nya kopparkassetter. Proportioner, mått och detaljer följer huvudbyggnadens rytm. Två trappsteg ner från entréplanet ligger samlingssalen kring ett nytt gårdsrum.

copper wood model office skelleftea kraft II sweden general architecture
copper wood elevation interior office skelleftea kraft II sweden general architecture
copper wood elevation interior office skelleftea kraft II sweden general architecture
No items found.
Projektspecifikation

Stad: Skellefteå
Program: Kontor
Byggherre: Skellefteå Kraft
Färdigt: 2021