General Architecture
Sture
Om- och tillbyggnad i Stockholms nöjesnav

Sturegallerian, Sturebadet, Sturehof och massor av kontor ryms i kvarteret Sperlings backe. Byggherren har under många år tillsammans med Stockholms stad arbetat för att ta fram ett förslag för ombyggnad av fastigheten, där dess unika roll som publikt rum i staden tas tillvara.

Kvarteret och Stureplan är del av riksintresset i Stockholms innerstad. Alla förändringar måste göras med stor känslighet och förståelse för platsens historiska värde.

GA är ett av fem arkitektkontor som arbetar med kvarteret. Vår del vänder sig i första hand mot Humlegårdsgatan, där ett hus från 1980-talet ersätts med ett nytt hotell och kontorshus. Inåt i kvarteret arbetar vi med Freys hyrverk, en kulturmärkt byggnad som historiskt inrymt stall och lagerlokaler. Arbetet har till stor del handlat om att rama in och formge stråk och platsbildningar inom kvarteret som hanterar stora flöden av människor.

Vi ansvarar för ca 38.000 kvm fördelat på sex byggnadskroppar.

marble atrium office hotel perspective sture stockholm sweden general architecture
marble office hotel wood model sture stockholm sweden general architecture photo Asa Liffner
marble office hotel facade elevation exterior sture stockholm sweden general architecture
marble office hotel elevation exterior sture stockholm sweden general architecture
marble office hotel elevation exterior sture stockholm sweden general architecture
No items found.
Projektspecifikation

Stad: Stockholm
Program: Kontor, hotell och butiker
Byggherre: ADIA
Projektstart: 2017
Status: Pågående