General Architecture
Cadix A4
Kvarteret Cadix A4 är beläget i den gamla hamnen i centrala Antwerpen

Kvarteret Cadix A4 är beläget i den gamla hamnen i centrala Antwerpen. Det har en framträdande position mitt emot de sex nya tornen vid Kattendijkbassängen och intill den nya stadsparken. Cadix-området har under senare år utvecklats av staden Antwerpen genom sitt bolag Ag Vespa som anordnat en serie tävlingar om några underutnyttjade kvarter. Tillsammans med Bulk Architecten och byggherren Dethier vann vi tävlingen om kvarteret A4. Tävlingsprogrammet efterfrågade bostäder som kan locka barnfamiljer till området, vilket ledde till relativt stora lägenheter, 10000 m2 fördelas på 70 lägenheter samt några lokaler i gatuplan.

Kvarteret delas på fyra byggnader, två som vi ritar och två till Bulk, i söder och norr byggs två kvarterslånga byggnader med torn i hörnen och mellan dessa mindre volymer. I väster, mot vattnet, hålls höjden nere för att ge kvällssol till innergården och sjöutsikt för fler. Alla fyra byggnader utförs i tegel, det dominerande byggnadsmaterialet i Cadix.

brick apartments housing perspective antwerpen cadix a4 belgium general architecture
brick apartments housing perspective antwerpen cadix a4 belgium general architecture
brick apartments housing elevation facade antwerpen cadix a4 belgium general architecture
brick apartments housing elevation facade antwerpen cadix a4 belgium general architecture
brick apartments housing elevation facade antwerpen cadix a4 belgium general architecture
brick apartments housing elevation facade antwerpen cadix a4 belgium general architecture
brick apartments housing axonometry antwerpen cadix a4 belgium general architecture
brick apartments housing axonometry antwerpen cadix a4 belgium general architecture
brick apartments housing plan antwerpen cadix a4 belgium general architecture
brick apartments housing plan antwerpen cadix a4 belgium general architecture
brick apartments housing elevation facade antwerpen cadix a4 belgium general architecture
No items found.
Projektspecifikation

Stad: Antwerpen, Belgien
Program: Bostäder
Byggherre: Dethier ontwikkeling
Tävlingsvinst: 2020
Status: Pågående