General Architecture
Skären
Från kontorshus till palats

Det ursprungliga kontorshuset som byggdes 1984 ritat av Uhlin & Malm, hade en prominent gestaltning mot Norrmalmstorg och en mer underordnad gestaltning mot Norrlandsgatan. Vårt uppdrag var att utforma en påbyggnad på stadens villkor. Norrlandsgatan har under de senaste åren kommit att bli mer av ett huvudstråk, med butiksfronter och huvudentréer. Genom ombyggnaden har även fasaden mot Norrlandsgatan fått en representativ karaktär, som avspeglar den förändrade stadsmiljön.

Från ett anonymt hus som underordnar sig staden är det nu ett palats som tar den plats som man förväntar givet läget i staden. Ett precist och inkännande tillägg, som respekterar byggnadens historia och sammanhang. Projektet visar på ett alternativt förhållningssätt vid tillbyggnader.

En sammanhållen utformning av byggnadens två övre våningar i gatulivet, utförd i ekebergsmarmor, tillsammans med en enhetligt omfärgad putsfasad skapar en ny helhet där de ursprungliga tidslagren går att urskilja för den initierade.

marble office perspective skaren stockholm sweden general architecture photo: mikael olsson
marble office perspective skaren stockholm sweden general architecture photo: mikael olsson
marble office perspective skaren stockholm sweden general architecture photo: mikael olsson
marble office perspective skaren stockholm sweden general architecture photo: mikael olsson
marble office perspective skaren stockholm sweden general architecture photo: mikael olsson
marble office perspective skaren stockholm sweden general architecture photo: mikael olsson
marble office perspective skaren stockholm sweden general architecture photo: mikael olsson
marble office perspective skaren stockholm sweden general architecture photo: mikael olsson
marble office perspective skaren stockholm sweden general architecture photo: mikael olsson
marble office perspective skaren stockholm sweden general architecture photo: mikael olsson
marble office perspective skaren stockholm sweden general architecture photo: mikael olsson
marble office perspective skaren stockholm sweden general architecture photo: mikael olsson
marble office perspective skaren stockholm sweden general architecture photo: mikael olsson
marble office perspective skaren stockholm sweden general architecture photo: mikael olsson
marble office model skaren stockholm sweden general architecture
marble office model skaren stockholm sweden general architecture
marble office model skaren stockholm sweden general architecture photo: asa liffner
marble office elevation facade skaren stockholm sweden general architecture
marble office elevation facade skaren stockholm sweden general architecture
marble office elevation facade skaren stockholm sweden general architecture
marble office section skaren stockholm sweden general architecture
No items found.
Projektspecifikation

Stad: Stockholm
Program: Kontor och butiker
Byggherre: Hufvudstaden
Färdigt: 2021

Fotograf

Mikael Olsson