General Architecture
Skären
Från kontorshus till palats

Det ursprungliga kontorshuset som byggdes 1984 ritat av Uhlin & Malm, hade en prominent gestaltning mot Norrmalmstorg och en mer underordnad gestaltning mot Norrlandsgatan. Vårt uppdrag var att utforma en påbyggnad på stadens villkor. Norrlandsgatan har under de senaste åren kommit att bli mer av ett huvudstråk, med butiksfronter och huvudentréer. Genom ombyggnaden har även fasaden mot Norrlandsgatan fått en representativ karaktär, som avspeglar den förändrade stadsmiljön.

Från ett anonymt hus som underordnar sig staden är det nu ett palats som tar den plats som man förväntar givet läget i staden. Ett precist och inkännande tillägg, som respekterar byggnadens historia och sammanhang. Projektet visar på ett alternativt förhållningssätt vid tillbyggnader.

En sammanhållen utformning av byggnadens två övre våningar i gatulivet, utförd i ekebergsmarmor, tillsammans med en enhetligt omfärgad putsfasad skapar en ny helhet där de ursprungliga tidslagren går att urskilja för den initierade.

"Man ska inte vara rädd för det som är tråkigt"
Artikel i samband med ArkDes utställning "Public Luxury".

marble office perspective skaren stockholm sweden general architecture photo: mikael olsson
marble office perspective skaren stockholm sweden general architecture photo: mikael olsson
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Fil:Sk%C3%A4ren_9,_Stockholm.jpg
marble office perspective skaren stockholm sweden general architecture photo: mikael olsson
marble office model skaren stockholm sweden general architecture
marble office plan skaren stockholm sweden general architecture
marble office perspective skaren stockholm sweden general architecture photo: mikael olsson
marble office window sections skaren stockholm sweden general architecture
marble office perspective skaren stockholm sweden general architecture photo: mikael olsson
marble office model skaren stockholm sweden general architecture photo: asa liffner
marble office window elevation section skaren stockholm sweden general architecture
marble office perspective skaren stockholm sweden general architecture photo: mikael olsson
marble office window elevation section skaren stockholm sweden general architecture
marble office perspective skaren stockholm sweden general architecture photo: mikael olsson
marble office perspective skaren stockholm sweden general architecture photo: mikael olsson
marble office window elevation section skaren stockholm sweden general architecture
marble office perspective skaren stockholm sweden general architecture photo: mikael olsson
marble office perspective skaren stockholm sweden general architecture photo: mikael olsson
marble office perspective skaren stockholm sweden general architecture photo: mikael olsson
marble office perspective skaren stockholm sweden general architecture photo: mikael olsson
marble office perspective skaren stockholm sweden general architecture photo: mikael olsson
marble office interior skaren stockholm sweden general architecture photo: mikael olsson
marble office perspective skaren stockholm sweden general architecture photo: mikael olsson
marble office perspective skaren stockholm sweden general architecture photo: mikael olsson
No items found.
Projektspecifikation

Stad: Stockholm
Program: Kontor och butiker
Byggherre: Hufvudstaden
Färdigt: 2021

Fotograf

Mikael Olsson
Åsa Liffner, modellbild
I99pema, Skären 9 (2018), Licens