General Architecture
Farfarstäppan
Flerbostadshus i tegel.

I Stureby söder om Stockholms innerstad har vi ett bostadsprojekt med mindre lägenheter som bidrar till förtätningen av söderort. Farfarstäppan har en flexibel planlösning som kan täcka ett varierande framtida bostadsbehov, dess egenskaper återspeglas fasaduttrycket.

Projektet är tänkt att utföras hantverksmässigt och gestaltningen tar vid i en för söderort allmän byggnadstradition.

brick apartment housing perspective farfarstappan stockholm sweden general architecture
brick apartment housing plan farfarstappan stockholm sweden general architecture
brick apartment housing facade farfarstappan stockholm sweden general architecture
brick apartment housing section farfarstappan stockholm sweden general architecture
brick apartment housing facade farfarstappan stockholm sweden general architecture
No items found.
Projektspecifikation

Stad: Stockholm
Program: Bostäder
Byggherre: DK Bygg
Projektstart: 2016
Status: Pågående