General Architecture
Nannberga
Den röda stugan är en svensk arketyp. Den representerar både en traditionell byggnadstyp och den starka anknytningen till landsbygden.

Det ursprungliga härbret var blygsamt både i gestaltning och i dimensioner, men det uttryckte ändå en kompromisslöshet i sitt konstruktiva uttryck. Vi bestämde oss för att montera ned det, flytta det till en ny plats och förvandla det till ett fritidshus. De lösa hörnstenarna ersattes av betongmurar gjutna direkt på berg och därefter monterades stommen upp på nytt. Mellan de 15:e och 16:e timmervarven placerades en ny regelstomme, för att skapa en fullhög övervåning. Öppningar för fönster och dörrar följer den konstruktiva principerna för de båda byggnadssätten, där timmerstommen fördelar laster över stora öppningar, medan fönstren i övervåningen passas in i regelstommens strikta struktur.

Projektet tvingade oss att ta upp frågor kring byggnadsstil och tradition: Hur kunde denna enkla konstruktion möta dagens byggnadsteknik, och hur skulle den passa in i en samtida arkitektonisk kontext? Hur förhåller vi oss till de romantiska och pittoreska aspekterna av en byggnadstyp, som i fallet med den röda stugan? Projektet kan ses som ett resultat av dessa frågeställningar och är på sätt och vis ett ifrågasättande av vår egen uppfattning om arkitektonisk tradition, tektonik och historia.

wood vernacular nannberga summer house exterior sweden general architecture photo: mikael olsson
wood vernacular nannberga summer house exterior sweden general architecture photo: mikael olsson
wood vernacular nannberga summer house facade sweden general architecture
wood vernacular nannberga summer house plan sweden general architecture
wood vernacular nannberga summer house plan sweden general architecture
wood vernacular nannberga summer house section sweden general architecture
wood vernacular nannberga summer house exterior sweden general architecture photo: mikael olsson
wood vernacular nannberga summer house exterior sweden general architecture photo: mikael olsson
wood vernacular nannberga summer house exterior sweden general architecture photo: mikael olsson
wood vernacular nannberga summer house interior sweden general architecture photo: marius grootveld
wood vernacular nannberga summer house interior sweden general architecture photo: marius grootveld
wood vernacular nannberga summer house interior sweden general architecture photo: marius grootveld
wood vernacular nannberga summer house interior sweden general architecture photo: marius grootveld
No items found.
Projektspecifikation

Ort: Nannberga
Program: Sommarhus
Byggherre: Privat
Färdigt: 2011

Fotograf

Marius Grootveld
Mikael Olsson