General Architecture
Bastu
Bastu i Stockholms skärgård. Ett material. Enkel form.

wood vernacular bedaro plan facade summer house stockholm archipelago sweden general architecture
wood vernacular sauna summer house stockholm archipelago sweden general architecture
wood vernacular sauna summer house stockholm archipelago sweden general architecture
wood vernacular sauna summer house stockholm archipelago sweden general architecture
No items found.
Projektspecifikation

Stad: Stockholms skärgård
Program: Bastu
Byggherr: Privat
Färdigt: 2010

Fotograf

Mikael Olsson