General Architecture
Cederhusen
Kv Humboldt och kv Bologna i Hagastaden kommer att bli Stockholms stads första stora flerbostadshus i massivträ.

Cederhusen är ett av de största trähusprojekten i världen i innerstadsmiljö med 245 bostäder och ca 21500 kvm ljus BTA.

Projektet har ett för Stockholm typiskt formspråk med resliga sockelvåningar, artikulerad takfot, nätta balkonger och burspråk mot gatan tillsammans med tydliga entréer -allt för att berika det gemensamma stadsrummet. De två kvarteren ansluter till det tänkta stadsmönstret i området med kringbyggda innergårdar och högdelar i form av torn som reser sig ut mot Norra Stationsparken.

Träfasaderna är en tolkning av Stockholms klassiska stenstadsarkitektur med dess tydliga ordning och uppbyggnad. Stenstadens puts och sten är här utbytta mot en sockelvåning, fasad och fris helt i trä. Spånmaterialet fungerar såsom en puts för att ge fasadytan ett sammanhållet homogent uttryck.

wood clt apartment timber housing cederhusen exterior stockholm sweden general architecture photo: johan dehlin
wood clt apartment timber housing cederhusen exterior stockholm sweden general architecture photo: johan dehlin
building of the year 2023 wood clt apartment housing cederhusen perspective stockholm sweden general architecture
wood clt apartment timber housing cederhusen exterior stockholm sweden general architecture photo: johan dehlin
wood clt apartment timber housing cederhusen interior stockholm sweden general architecture photo: johan dehlin
wood clt apartment timber housing cederhusen interior stockholm sweden general architecture photo: johan dehlin
wood clt apartment timber housing cederhusen interior stockholm sweden general architecture photo: johan dehlin
wood clt apartment timber housing cederhusen interior stockholm sweden general architecture photo: johan dehlin
wood clt apartment timber housing cederhusen interior stockholm sweden general architecture photo: johan dehlin
wood clt apartment housing cederhusen elevation facade stockholm sweden general architecture
wood clt apartment housing cederhusen plan stockholm sweden general architecture
wood clt apartment housing cederhusen elevation facade stockholm sweden general architecture
wood clt apartment housing cederhusen perspective stockholm sweden general architecture
wood clt apartment housing cederhusen perspective stockholm sweden general architecture
wood clt apartment housing cederhusen model stockholm sweden general architecture
wood clt apartment housing cederhusen model stockholm sweden general architecture
wood clt apartment housing cederhusen elevation facade stockholm sweden general architecture
wood clt apartment housing cederhusen facade stockholm sweden general architecture
wood clt apartment housing cederhusen section stockholm sweden general architecture
No items found.
Projektspecifikation

Stad: Stockholm
Program: Bostäder och butiker
Byggherre: Folkhem
Projektstart: 2013
Status: Pågående

Fotograf

Johan Dehlin