General Architecture
Cederhusen
Cederhusen

Stad: Stockholm
Program: Bostäder och butiker
Byggherre: Folkhem
Projektstart: 2013
Status: Pågående

Johanna
Johanna

Stad: Göteborg
Program: Kontor, restauranger och butiker
Byggherre: Hufvudstaden
Projektstart: 2017
Status: Pågående

Farfarstäppan
Farfarstäppan

Stad: Stockholm
Program: Bostäder
Byggherre: DK Bygg
Projektstart: 2016
Status: Pågående

Skären
Skären

Stad: Stockholm
Program: Kontor och butiker
Byggherre: Hufvudstaden
Färdigt: 2021

Nannberga
Nannberga

Ort: Nannberga
Program: Sommarhus
Byggherre: Privat
Färdigt: 2011

Skellefteå Kraft
Skellefteå Kraft

Stad: Skellefteå
Program: Kontor
Byggherre: Skellefteå Kraft
Färdigt: 2010

Dykaren
Dykaren

Stad: Stockholm
Program: Kontor
Byggherre: Humlegården
Projektstart: 2015
Färdigt: 2018

Sture
Sture

Stad: Stockholm
Program: Kontor, hotell och butiker
Byggherre: ADIA
Projektstart: 2017
Status: Pågående