General Architecture
Dykaren
Kontor i historisk industrimiljö

Dykaren 10 är en industrifastighet som växt fram under många decennier från slutet på 1800-talet till 1940-talet. Här tillverkades maskiner för den svenska tändsticksindustrin. Verksamheten fanns kvar ända in på 1980-talet när byggnaden kom att byggas om och till för kontor. 80-talet och 90-talet gick hårt åt den ursprungliga industriarkitekturen, men under ytan slumrade en pärla.

Ombyggnationen har tagit ett helhetsgrepp för att lyfta fram de gamla industrilokalernas generösa takhöjder och öppna ytor med mycket dagsljus.

Det nya överglasade gårdsrummet fungerar nu som byggnadens nav. Det gamla trapphuset för arbetarna har kompletterats med nya hissar och fungerar nu som huvudtrapphus. Över gårdarna spänner nya spänger utformade som hela fackverksbalkar. Nya stora fönsterpartier i stål utnyttjar de ursprungliga fasadöppningarna som byggts igen på 80-talet och gården har belagts med ett mönstrat tegelgolv.

Projektet har varit ett pietetsfullt arbete som bestått av såväl byggnads- antikvariskt renoveringsarbete som ny formgivning i en tradition där byggdelar är tydligt sammansatta och materialen är av hög kvalité.

brick office perspective dykaren stockholm sweden general architecture photo by soren vilks
brick office perspective dykaren stockholm sweden general architecture photo by soren vilks
brick office perspective dykaren stockholm sweden general architecture photo by soren vilks
brick office perspective dykaren stockholm sweden general architecture photo by soren vilks
brick office model dykaren stockholm sweden general architecture photo asa liffner
brick office model dykaren stockholm sweden general architecture photo asa liffner
brick office elevation dykaren stockholm sweden general architecture
brick office plan dykaren stockholm sweden general architecture
brick office section dykaren stockholm sweden general architecture
brick office section dykaren stockholm sweden general architecture
brick office plan facade dykaren stockholm sweden general architecture
brick office perspective dykaren stockholm sweden general architecture photo by soren vilks
brick office perspective dykaren stockholm sweden general architecture photo by soren vilks
No items found.
Projektspecifikation

Stad: Stockholm
Program: Kontor
Byggherre: Humlegården
Projektstart: 2015
Färdigt: 2018

Fotograf

Sören Vilks