General Architecture
Johanna
Om-, till- och nybyggnad vid Brunnsparken i centrala Göteborg

Kv Johanna, Inom Vallgraven 12, består av fem enskilda fastigheter, varav det största är ett kontorshus från 1970-talet. Fastighetsägaren Hufvudstaden önskade förädla och samordna ytorna inom kvarteret. GA vann det parallella uppdraget med ett förslag som utgick från de befintliga byggnadernas karaktär och roll i staden. En volymökning sker respektfullt och i samklang med den ursprungliga arkitekturen.

Fasadelement från de ursprungliga delarna återanvänds i de nya delarna för att skapa en kontinuitet. De nya byggnaderna avtecknar sig som samtida byggnader, men utan att det sker på bekostnad av helheten och stadsmiljön.

brick office elevation facade johanna gothenburg sweden general architecture
brick office perspective johanna gothenburg sweden general architecture
brick office perspective johanna gothenburg sweden general architecture
brick office perspective johanna gothenburg sweden general architecture
brick office elevation facade johanna gothenburg sweden general architecture
brick office perspective johanna gothenburg sweden general architecture
brick office elevation facade johanna gothenburg sweden general architecture
brick office elevation facade johanna gothenburg sweden general architecture
brick office elevation facade johanna gothenburg sweden general architecture
No items found.
Projektspecifikation

Stad: Göteborg
Program: Kontor, restauranger och butiker
Byggherre: Hufvudstaden
Projektstart: 2017
Status: Pågående