General Architecture
Gasverket

Höga antikvariska värden och industriromantik.Nybyggnad med bostäder, kontor och butiker mitt i det gamla gasverksområdet samsas med Bobergs mästerliga tegelbyggnader från tidigt 1900-tal.

Stora genomgående butiksytor i entréplanet, kontor i basen ovanför butikerna och bostäder i den indragna toppvolymen och högst upp en gemensam takterrass innanför skyddande murar.

Två likadana byggnadskroppar inplacerade i områdets tydliga planstruktur.  Byggnaderna möter de öppna platserna i öster och väster med karaktäristiska gavelfasader, vars centralmotiv kan ses som en omtolkning av de bearbetade gavlarna på områdets industribyggnader.

Mellan de två byggnaderna bildas ett nytt publikt torgrum, som skapar kopplingar mellan de smala gränderna norr och söder om husen. Byggnadernas övre plan är mer slutna med fasader av tegel i stålramar. Fönsterpartier och balkonginglasningar ligger helt i liv med tegelfasaden, vilket ger byggnaderna en skarpskuren och precis volym.Exteriören har överordnad struktur som följer stomsystemet. Fasaden förhåller sig till denna struktur på ett ordnat men samtidigt flexibelt sätt, vilket gör det enkelt att arbeta vidare med planlösningar och fönstersättning.

brick apartment housing elevation gasverket stockholm sweden general architecture
brick apartment housing elevation gasverket stockholm sweden general architecture
brick apartment housing elevation gasverket stockholm sweden general architecture
brick apartment housing perspective gasverket stockholm sweden general architecture
brick apartment housing perspective gasverket stockholm sweden general architecture
brick apartment housing plan gasverket stockholm sweden general architecture
brick apartment housing elevation gasverket stockholm sweden general architecture
brick apartment housing plan gasverket stockholm sweden general architecture
No items found.
Projektspecifikation

Stad: Stockholm
Program: Bostäder, kontor och kommersiella lokaler
Byggherre: JR
Tävling: 2015