General Architecture
Söderstadion

Arenan är ritad inifrån och ut. Utgångspunkten är ett läktarrum som är optimerat för matchupplevelsen. En kontinuerlig läktarsektion löper obruten runt hela planen, vilket ger åskådaren kontakt med hela den övriga publiken. Närhet till spelet skapas då läktarna når ända ner till gräsplanen. Alla åskådare har perfekt överblick av planen, utan störande pelare eller installationer. Det konsolerande taket täcker även de främre raderna och ger ett slutet rum, avskärmat från vad som pågår utanför arenan.

Angöring och logistik är helt anpassade för att underlätta för publiken. Angöringen sker från kortsidorna till ett kontinuerligt entréplan som är upplyft för att minimera behovet av trappor inne i läktarrummet. Toaletter och försäljning av öl och korv är fördelade på detta plan.

Arenan består konstruktivt av den kontinuerliga läktaren, som bärs upp av en utvändig konstruktion. Det publika planet är inklätt i ett genomskinligt metallnät som fungerar som vindskydd. Arenan har ingen utvändig fasad, utan får sin karaktär av hur läktaren avtecknar sig genom fackverkskonstruktionen. För såväl publik som förbipasserande vill vi skapa känslan av en levande och kokande fotbollsmaskin.

tectonic structure perspective 4 arena soderstadion stockholm sweden general architecture
tectonic structure perspective 1 arena soderstadion stockholm sweden general architecture
No items found.
Projektspecifikation

Stad: Stockholm
Program: Arena
Byggherre: Stockholms Stad
Förslag: 2006