General Architecture
Cadix B6
Cadix är den sista delen i ett större utvecklingsområde i Antwerpen

Cadix är den sista delen i ett större utvecklingsområde i Antwerpens gamla hamn, den före detta piren, Cadix, har omvandlats till ett bostadsområde. Som entrébyggnad till Cadix placeras en nypublik byggnad, ett Folkets Hus, för de boende i Cadix.

Torndelen i hörnet markerar entrén tillpiren Cadix. Huset har ingen baksida utan är öppet från alla tre sidor.Lokalerna är centrerade runt en öppen gård.

Projektet gjordes i samarbete med belgiskakontoret Bulk Architecten

brick apartments housing model antwerpen belgium general architecture
brick apartments housing model antwerpen belgium general architecture
brick apartments housing model antwerpen belgium general architecture
brick apartments housing model antwerpen belgium general architecture
brick apartments housing elevation antwerpen belgium general architecture
No items found.
Projektspecifikation

Stad: Antwerpen, Belgien
Program: Publika delar och kontor
Arrangör: Antwerpen, AG Vespa
Inbjuden tävling: 2020