General Architecture
Skellefteå Kraft
Husets gestaltning är intimt sammanbunden med den befintliga arkitekturen och beställarens betydelse för bygden

Det nya huvudkontoret är ritat och planerat utifrån ett helhetsperspektiv, där byggherren även är brukare och förvaltare. Detta har lett till lösningar och system optimerade till totalkostnaden över en livscykel, där såväl funktionalitet, underhållsaspekter och driftskostnader vägts in. Målsättningen från beställaren har varit att skapa en byggnad i staden som är vacker, funktionell och ekonomisk, både idag och om hundra år.

Husets gestaltning utgår från en klassisk arkitektonisk ordning. Det ansluter till Skellefteå Krafts ursprungliga kontor från 1964, ritat av Lennart Nilsson, vilket påverkat våningshöjder och modulmått i såväl plan som sektion.

Byggnaden har en tung värmelagrande stomme med tät bärande yttervägg och trappor i platsgjuten betong. Fasaden består av koppar med aluminiumfönster. En konsekvent och genom projekterad utformning ger huset en mycket god driftsekonomi, sett både till energieffektivitet och till underhållskostnader.

I samband med senare tillbyggnader i kvarteret har Skellefteå Kommun försett byggnaden ritad av GA med skyddsbestämmelsen q i detaljplanen.

Byggnadsvolym: 9 570 kvm BTA

copper perspective office skelleftea kraft sweden general architecture photo: åke e:son lindman
copper perspective office skelleftea kraft sweden general architecture photo: mikael olsson
copper perspective office skelleftea kraft sweden general architecture photo: mikael olsson
copper perspective office skelleftea kraft sweden general architecture photo: åke e:son lindman
copper perspective office skelleftea kraft sweden general architecture photo: marius grootveld
copper perspective office skelleftea kraft sweden general architecture photo: åke e:son lindman
copper perspective office skelleftea kraft sweden general architecture photo: åke e:son lindman
copper perspective office skelleftea kraft sweden general architecture photo: åke e:son lindman
copper perspective office skelleftea kraft sweden general architecture photo: marius grootveld
No items found.
Projektspecifikation

Stad: Skellefteå
Program: Kontor
Byggherre: Skellefteå Kraft
Färdigt: 2010

Fotograf

Mikael Olsson
Åke E:son Lindman
Marius Grootveld