General Architecture
Björknäs
Flerbostadshus i Björknäs

Skissförslag till ny detaljplan. Flerbostadshus längs med Värmdövägen som en del av förtätning i BjörknäsCentrum. Hyresbostäder, två huskroppar totalt 24 lägenheter i blandad.

Komplettering till ett äldre flerbostadshus från 50-talet. Hus med trästomme och reveterade fasader.

wood clt apartments housing perspective bjorknas nacka sweden general architecture
wood clt apartments housing perspective bjorknas nacka sweden general architecture
No items found.
Projektspecifikation

Stad: Nacka
Program: Flerbostadshus
Byggherre: Axiö
Planarbete: 2016-20