General Architecture
Lynx
Bostadstävling i Karlastaden

Byggnadens faktiska konstruktion visar sig i de fria pelarna och gesimsens spännvidd. De täta partierna kan både förstås som tektoniska bärande element eller som gardiner som hängts i den bärande gesimsen/balken. På ornamentets nivå, där uttrycket kopplats fritt från byggandets logik visar sig vandrande band på våningsplanen och mönster eller figurationer i kronan.

I kronan förstärks det polykroma med ett keramikband som löper runt byggnaden. (Lamelldelen får en liknade men lite lägre form). I och med att den utkragande gesimsen tagits bort i näst översta bandet blir kronan även betonad från ett perspektiv i den nära gatumiljön.

ceramic office tower lynx gothenburg sweden general architecture
ceramic office tower facade fasad lynx gothenburg sweden general architecture
ceramic office tower facade fasad lynx gothenburg sweden general architecture
aquarelle office tower perspective lynx gothenburg sweden general architecture
aquarelle office tower perspective lynx gothenburg sweden general architecture
aquarelle office tower perspective lynx gothenburg sweden general architecture
ceramic office tower plan lynx gothenburg sweden general architecture
ceramic office tower perspective lynx gothenburg sweden general architecture
ceramic office tower perspective lynx gothenburg sweden general architecture
No items found.
Projektspecifikation

Stad: Göteborg
Program: Bostäder och kontor
Byggherre: Serneke & Balder
Projektstart: 2022
Status: Avslutad