General Architecture
Gästhus, Bedarö
Traditionellt timrat skiftesverk

Traditionellt timrat skiftesverk på en brant tomt i södra skärgården där byggtekniken ger strikta måttkedjor. Allrummet öppnar sig mot havet och skogen. Fasaden målad med svart tjära och tak av sedum.

wood vernacular bedaro section summer house stockholm archipelago sweden general architecture
wood vernacular bedaro plan facade summer house stockholm archipelago sweden general architecture
wood vernacular bedaro summer house stockholm archipelago sweden general architecture
wood vernacular bedaro summer house stockholm archipelago sweden general architecture
wood vernacular bedaro summer house stockholm archipelago sweden general architecture
No items found.
Projektspecifikation

Skärgård: Bedarö
Program: Gästhus
Byggherre: Privat
Tävling: 2009