General Architecture
Villa Hästskjutsen
Villa med en tydlig rumslig och planmässig struktur

Målet var att skapa en byggnad som är tillräckligt generell för att tillåta att familjens sätt att leva förändras över tiden, men som samtidigt har specifika rumsliga och planmässiga kvaliteter som tål denna förändring. Kärnan i arbetet med villan var att hitta en tydlig rumslig och planmässig struktur.

Huset är uppbyggt av två kvadratiska våningsplan där det övre kragar ut över det undre. Kvadraternas mått ges av tomtens maximalt tillåtna byggnadsarea. Byggnaden är byggd i lösvirke med platsbyggda snickerier till kök, omfattningar mm.

Bottenplanet är utformat som en souterrain-våning. Entreplanet följer bottenvåningens utsträckning mot norr och väster, medan våningen kragar ut mot öster och söder. Denna våning är uppförd som en regelstomme med stående panel i mörklaserat trä. Fönstren har utvändig yta i mörkanodiserad aluminium. Söderfasaden har stora glaspartier mot utsikten i sydost, medan de övriga fasaderna är mer slutna mot grannar och gatan. Huset kommer att ha ett platt tak med centralt placerade ljuslanterniner som tar ned ljus till bottenvåningen.

No items found.
Projektspecifikation

Stad: Sollentuna
Program: Villa
Byggherre: Privat
Färdigt: 2008

Fotograf

Åke E:son Lindman