General Architecture
Ladugårdsgrinden
Om- och tillbyggnad av fastigheten Ladugårdsgrinden 18

Målsättningen är att skapa ytor för bostäder, publika verksamheter och kontor, samt att förbättra gatumiljön längsBiblioteksgatan och Stureplans norra del.

Mellan 1940 och 1965 revs hela kvarteret ladugårdsgrinden som tidigare bestod av 8 enskilda fastigheter och ersattes med tre nya byggnader. Den nya biografen Anglais från 1943, kontorshuset från 1955 och nyaHotell Anglais från 1969, de bildar idag ett storkvarter enligt modernistiskt stadsbyggnads ideal. Sturegatan och Humlegårdsgatan breddades och kvarteret drogs tillbaka från Stureplan. Den nya bebyggelsen saknade gamla Hotell Anglais tydliga förhållande till Stureplan och även Biblioteksgatans karaktär förändrades.Från att ha varit en fungerande stadsgata blev den en baksida. Vid Stureplans omdaning under 80-talet så enkelriktades gatan och kopplingen till Stureplan försämrades ytterligare. Biblioteksgatan har därefter inte följt med i den utveckling som Stureplan genomgått under de senaste decennierna, utan är fortfarande en baksida i staden.

Kvarteret byggs om och till. Fasaden motStureplan ska återfå sin forna glans och byggs även på med två våningar och får mer publika lokaler. Mot Biblioteksgatan placeras ett nytt bostadshus med egenentré, gatan återfår karaktären av en traditionell stadsgata, uppdelad i enskilda byggnadskroppar, med skilda verksamheter.

marble ladugardsgrinden office perspective stockholm city sweden general architecture
marble ladugardsgrinden office perspective stockholm city sweden general architecture
marble ladugardsgrinden office elevation stockholm city sweden general architecture
No items found.
Projektspecifikation

Stad: Stockholm
Program: Kontor
Byggherre: AFA
Förslag: 2015