General Architecture
Upplands Väsby
Flerbostadshus av volymelement i trä

Projektet är ritat för lättbyggda volymelement i trä med en respektive två sockelvåningar i betong. Mot den större gatan reser sig byggnaden till sex våningar med etagelägenheter i gatuplan och med entré från gatan. En stark relationen mellan byggnad och gata skapas därmed samtidigt som bostaden, med sitt övre sovrumsplan, upplevs tillräckligt avskild.

Ovan de markbundna lägenheterna finns mini-tvåor som ryms inom ett volymelement. Mot den mindre gatan faller byggnadshöjden till fyra våningar, i denna del ryms små trerumslägenheter i två kopplade element. Fasaden rytmiseras av lisener och bjälklagmarkeringar av limträ och fyllningarna är täckta med fibercementskivor med synlig infästning som betonas av mässingsbricka och -mutter.

wood apartment housing perspective upplands vasby sweden general architecture
wood apartment housing perspective upplands vasby sweden general architecture photo: Asa Liffner
No items found.
Projektspecifikation

Stad: Upplands Väsby
Program: Bostäder
Byggherre: TB Exploatering
Projektstart: 2014
Status: Avslutat