General Architecture
Villa Eder-Hederus
Torp anno 1850 som byggts ut med korslaminerad trästomme.

2006 köptes ett förfallet torp med anor från 1850 i Kummelnäs. Det är hem åt arkitekt Sanna Hederus och arkitekt Josef Eder. Projektet genomfördes i samarbete med Kod Arkitekter. Huset är ett av de äldsta i området och tillhörde en gång i tiden Velamsunds gård. Tomten har sin form av landsvägens sträckning som letat sig fram längs dalgångens sida och mellan stora ekar. Torpet byggdes om 1909 och på 60-talet blev huset sommarbostad.

Tillbyggnaden klamrar runt torpet i ett hörn för att maximalt framhäva den gamla huskroppen och dess placering på tomten. Den nya huskroppen, den gamla och uthuset bildar tillsammans flera trädgårdsrum, entréplats och bakgård.

Entrén är flyttad till den nya delen som ligger i den gamla landsvägens sträckning. Entrérummet är idag husets nav med kök i den gamla delen och vardagsrum i den nya. Vardagsrummet är sänkt för att landa i trädgårdens nedre nivå. Trappor till husdelarnas respektive övervåningar leder till sovrum. Vi har byggt ett hem för vår familj och förvandlat torpet till villa.

Nybyggnaden är konstruerad av massiva träelement vars insida är lämnade obehandlade. Fasaden anknyter till det äldre huset med en egen rytm, målet har hela tiden varit att nytt och gammalt ska smälta ihop till en helhet.

wood clt villa eder hederus house nacka sweden general architecture photo: Ake E:son Lindman
wood clt villa eder hederus house nacka sweden general architecture photo: Ake E:son Lindman
wood clt villa eder hederus house nacka sweden general architecture photo: Ake E:son Lindman
wood clt villa eder hederus house nacka sweden general architecture photo: Ake E:son Lindman
wood clt villa eder hederus house nacka sweden general architecture photo: Ake E:son Lindman
wood clt villa eder hederus house nacka sweden general architecture photo: Ake E:son Lindman
wood clt villa eder hederus house plan nacka sweden general architecture
wood clt villa eder hederus house section nacka sweden general architecture
No items found.
Projektspecifikation

Stad: Nacka
Program: Villa
Byggherre: Privat
Team: Josef Eder, General Architecture
Sanna Hederus, Kod Arkitekter
Färdigt: 2012

Fotograf

Mikael Olsson
Åke E:son Lindman